Baby z vokálnej skupiny Neha! pôjdu zahrať do rómskych osád v šlapajach RozpoRu.